Ανάλυση συναισθήματος δεδομένων του twitter = Sentiment analysis on twitter data

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση συναισθήματος δεδομένων του twitter = Sentiment analysis on twitter data

Σταμέλου, Αναστασία

Η εργασία αυτή ασχολείται με το θέμα των συναισθημάτων που υπάρχουν μέσα σε κείμενα από το κοινωνικό δίκτυο Twiiter. Αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες για τα κοινωνικά δίκτυα, οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται αυτά, την σύνδεση τους με την ανάλυση των συναισθημάτων και τον τρόπο απόκτησης κειμένων από κοινωνικά δίκτυα. Στη συνέχεια, γίνεται εισαγωγή στη συναισθηματική ανάλυση, τις γλώσσες και τα λεξικά συναισθημάτων. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι δύο αυτές βασικές έννοιες και επιπλέον εφαρμόζεται συναισθηματική ανάλυση σε κείμενα του Twitter και παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. Ακόμη, γίνεται εισαγωγή στην έννοια της μηχανικής μάθησης μαζί με συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα της εργασίας. Τέλος, υπάρχει ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για τα δεδομένα και η βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Συναισθηματική νοημοσύνη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.