Μελέτη-Παρουσίαση του περιβάλλοντος της Visual Prolog

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2017 (EL)
Μελέτη-Παρουσίαση του περιβάλλοντος της Visual Prolog

Σκουμής, Γεώργιος

Η γλώσσα προγραμματισμού Visual Prolog είναι μια προηγμένη γλώσσα προγραμματισμού που βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Η Visual Prolog μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές GUI Microsoft Windows, εφαρμογές κονσόλας, DLL (βιβλιοθήκες δυναμικών συνδέσεων) και προγράμματα CGI. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με στοιχεία COM και με βάσεις δεδομένων μέσω του ODBC. Επιπλέον, ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον οποίο χρησιμοποιείται η Visual Prolog είναι τα Συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης που είναι συστήματα που χρησιμοποιούν ανθρώπινη γνώση που έχει συλληφθεί σε έναν υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη εμπειρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.