Μελέτη-Παρουσίαση του περιβάλλοντος της Visual Prolog

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη-Παρουσίαση του περιβάλλοντος της Visual Prolog

Σκουμής, Γεώργιος

Η γλώσσα προγραμματισμού Visual Prolog είναι μια προηγμένη γλώσσα προγραμματισμού που βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Η Visual Prolog μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές GUI Microsoft Windows, εφαρμογές κονσόλας, DLL (βιβλιοθήκες δυναμικών συνδέσεων) και προγράμματα CGI. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με στοιχεία COM και με βάσεις δεδομένων μέσω του ODBC. Επιπλέον, ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον οποίο χρησιμοποιείται η Visual Prolog είναι τα Συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης που είναι συστήματα που χρησιμοποιούν ανθρώπινη γνώση που έχει συλληφθεί σε έναν υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη εμπειρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.