Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κότσαλος, Χρήστος Ν.
Τσιγάρας, Γεώργιος Ι.

Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής προσπαθεί να εγκλιματιστεί στο καινούριο, το νέο, το σύγχρονο που συνεχώς μεταβάλλεται. Οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν παντού γιατί η χρήση τους δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και γιατί διευκολύνουν ένα μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς παρά το γεγονός ότι άργησε να εμφανιστεί στη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης μπορεί να αποτελέσει διέξοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικό κατάστημα και ο μέσος όρος λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τα 7 χρόνια. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν εξωτερική ανάθεση των συστημάτων πληροφορικής ιδιαίτερα της διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος και των συστημάτων ασφαλείας. Όμως για τις μισές περίπου από τις επιχειρήσεις τα έσοδα από το ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκονται κάτω από τις προσδοκίες των επιχειρηματιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος και να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική της επιχείρησής τους ώστε να καταφέρουν τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συμπερασματικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές αγορές είναι πολύ διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται ευρέως, όμως πάντα υπάρχει και θα υπάρχει επιφύλαξη και φόβος για τυχόν απάτες ή μη νόμιμη χρήση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρήσεις
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.