Οικονομική κρίση και το τραπεζικό σύστημα: κοινωνικό - ψυχολογικοί παράμετροι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οικονομική κρίση και το τραπεζικό σύστημα: κοινωνικό - ψυχολογικοί παράμετροι

Τασιόπουλος, Γρηγόριος Α.

Ως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων στο πεδίο της οικονομικής κρίσης και το τραπεζικό σύστημα κοινωνικό-ψυχολογικοί παράμετροι. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται ανάλυση της οικονομικής κρίσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι ρόλοι και ο τρόπος λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης απέναντι στις τράπεζες. Θα αναπτυχθεί η σχέση των πελατών με τις τράπεζες πριν την κρίση και μετά την κρίση για να δούμε την διαφορά. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που έγινε με βάση της πτυχιακής εργασίας. Όλες οι απαντήσεις θα αναλυθούν με γραφικές παραστάσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.