Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Event marketing

Κόρδα, Βασιλική-Ιόλη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μελετήσει το Event Marketing και τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και αγορά – στόχο. Παράλληλα, θα παρουσιάσει αναλυτικά και τη διαδικασία οργάνωσης κάθε μορφής εκδήλωση, τα στάδια αναλυτικά που πρέπει να ακολουθήσει ο υπεύθυνος διοργάνωσης και τους παράγοντες που καθορίζουν μια σωστή και επιτυχημένη εκδήλωση. Επιπρόσθετα, θα εξετάσει και την αλλαγή από τα παραδοσιακά μέσα προβολής και διαφήμισης στα σύγχρονα μέσα προβολής. Οι στόχοι που τίθενται εκ την γενέσει της, είναι η λεπτομερής ανάλυση του Event Marketing και κυρίως τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε μια επιχείρηση, συγκριτικά μάλιστα και με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος, περιλαμβάνει στο θεωρητικό μέρος μια δευτερογενή έρευνα πάνω σε ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα, βιβλία αλλά και ιστοσελίδες ενώ στο ερευνητικό μέρος εκτός από την διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιείται και μια πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγιο. Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την ανάλυση είναι πως: 1. Οι εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Μάρκετινγκ και των προγραμμάτων προώθησης όλων σχεδόν των επιχειρήσεων. 2. Υπάρχει έντονη η ανάγκη εξεύρεσης νέων μορφών προβολής που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρική ιστοσελίδα και η διαδικτυακή διαφήμιση. 3. Η υλοποίηση των εκδηλώσεων απαιτεί άριστες ικανότητες οργάνωσης, διεύθυνσης και προγραμματισμού. 4. Το Event Marketing, συνδυαστικά με τις άλλες λειτουργίες του Μάρκετινγκ, μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε κάθε επιχείρηση και με λιγότερο κόπο και κόστος να γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό προϊόντα και υπηρεσίες

Thesis
NonPeerReviewed

Events management
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.