Μηχανισμοί υποστήριξης ανοικτής καινοτομίας και συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μηχανισμοί υποστήριξης ανοικτής καινοτομίας και συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων

Μπαντή, Κωνσταντίνα

Μέσα από αυτή την εργασία, αρχικά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον ορισμό της καινοτομίας και να συνδέσουμε – συσχετίσουμε την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Επίσης θα διερευνήσουμε την επίδραση της καινοτομίας στο κέρδος και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα και στην εκάστοτε αγορά εργασίας στην οποία αναπτύσσεται μια επιχείρηση. Έπειτα θα παραθέσουμε την καινοτομία ως προς τον χώρο στον οποίο αναπτύσσεται και στους συνεργατικούς σχηματισμούς που προκύπτουν από αυτή την αλληλεπίδραση χώρου και καινοτομίας. Μέσα από αυτή δημιουργούνται κάποια επιχειρηματικά μοντέλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύψει η λεγόμενη ανοιχτή καινοτομία. Παρακάτω θα κάνουμε λόγο για το επιχειρηματικό μοντέλο και το τι καθορίζει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σύγχρονα συστήματα υποστήριξης επιχειρηματικών συνεργασιών, ένα κεφάλαιο σημαντικό για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τέλος, γίνεται αναφορά στα clusters ως προς τον ορισμό τους, τα είδη τους και στο πως αυτά διοικούνται, αφού συχνά αναπτύσσονται μέσα στην αγορά διότι οι επιχειρήσεις που τα απαρτίζουν βλέπουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν. Τέλος θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού cluster ως γεωγραφική συγκέντρωση, την εξειδίκευση το μεγάλο πλήθος και εύρος των συμμετεχόντων, την διάρκεια ζωής τους και τις συνεργασίες που δημιουργούνται μέσα από αυτά μετά από τις συμπράξεις οι οποίες βεβαία έχουν διπλό ρολό αφού από την μια προωθούν τον ανταγωνισμό και από την άλλη την συνεργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρησιακά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.