Σχεδίαση και υλοποίηση web εφαρμογής με τη χρήση CMS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδίαση και υλοποίηση web εφαρμογής με τη χρήση CMS

Δάμιαλης, Δημήτριος

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η δημιουργία διαδικτυακής (web) εφαρμογής με την χρήση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS) και συγκεκριμένα της πλατφόρμας WordPress. Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του παραρτήματος Καστοριάς του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Ο ιστότοπος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την σχολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως άρθρα και ανακοινώσεις, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και όλα τα εφόδια για τους φοιτητές που σπουδάζουν ή επιθυμούν να σπουδάσουν μελλοντικά παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σπουδών, τις απαιτήσεις του τμήματος όπως επίσης και τις συνθήκες φοίτησης στην πόλη της Καστοριάς μέσω ενός σύγχρονου και εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης. Επίσης, δημιουργήθηκε ξεχωριστός ιστότοπος που αναφέρεται στη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και έχει ως στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.