Μη δασμολογικά μέτρα προστασίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας και οι επιπτώσεις τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μη δασμολογικά μέτρα προστασίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας και οι επιπτώσεις τους

Ντολνίκοβα, Βαλεντίνα

Το διεθνές εμπόριο είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διεθνών οικονομικών σχέσεων. Καταλαμβάνει την κύρια θέση ανάμεσα στα σύγχρονα συμφέροντα και τα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής των χωρών του κόσμου. Επομένως, η μελέτη της ουσίας, της δυναμικής ανάπτυξης και της σύγχρονης δομής του διεθνούς εμπορίου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τον καθορισμό της εξωτερικής πολιτικής και των αναπτυξιακών προγραμμάτων των χωρών. Όπως σωστά έχει επισημάνει ο J. Sachs «η οικονομική επιτυχία της κάθε χώρας στον κόσμο δημιουργήθηκε βασιζόμενη στο εξωτερικό εμπόριο. Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια υγιή οικονομία, απομονωμένη από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.» Οι χώρες που εξάγουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη λαμβάνουν ένα καλό οικονομικό όφελος μέσω της ανάπτυξης βιομηχανιών που έχουν υψηλότερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Το διεθνές εμπόριο μεταξύ των χωρών διέπεται όμως από κάποιους κανόνες και νόμους. Στην ουσία οι χώρες για να προστατέψουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων, την εσωτερική αγορά από κάποια προϊόντα και τους παραγωγούς τους, περνούν στην υιοθέτηση μέτρων. Τα μετρά αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως δασμολογικά και μη δασμολογικά. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των επιπτώσεων των μη δασμολογικών μέτρων προστασίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας στους διαφόρους τομείς της. Θα πραγματοποιηθεί πρώτα παρουσίαση κάποιων μη δασμολογικών μέτρων που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο διεθνές εμπόριο και στην συνεχεία κάνοντας αναφορά στους οικονομικούς δείκτες της ρώσικης οικονομίας και ποσό αυτή έχει επηρεαστεί να τελευταία χρονιά, θα γίνει αναφορά στο κατά ποσό αυτά τα μετρά επηρεάζουν τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της ρώσικης οικονομίας. Σημαντικότητα εξετάσεις αυτού του θέματος οφείλεται στο γεγονός, ότι η Ρώσικη Ομοσπονδία αν και θεωρείται μια από της υπερδυνάμεις ,τα τελευταία χρονιά δέχεται πολλές πιέσεις ειδικά όσον αφορά την διεξαγωγή του εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.