Σχέσεις μεταξύ μελών Συνεταιρισμού Αρωματικών – Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχέσεις μεταξύ μελών Συνεταιρισμού Αρωματικών – Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης

Ζηννοβίου, Κυριακή

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση του Συνεταιρισμού Αρωματικών – Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα αρχικά γίνεται μια αναφορά στον ορισμό της έννοιας του συνεταιρισμού, στις κατηγορίες συνεταιρισμών που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την λειτουργία των συνεταιρισμών. Ακολούθως γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του Συνεταιρισμού Αρωματικών – Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης, βάση του καταστατικού του, των προϊόντων του συνεταιρισμού, καθώς και των δράσεων που οργανώνει ο συνεταιρισμός για τα μέλη του. Η εν λόγω έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν τα 70 μέλη του Συνεταιρισμού Αρωματικών – Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτυπώνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος μας, την άποψη τους για την λειτουργία του συνεταιρισμού, την σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των μελών και της διοίκησης του συνεταιρισμού, καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης τους από την λειτουργία του συνεταιρισμού τους, για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.