Στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στο τομέα του τουρισμού

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στο τομέα του τουρισμού

Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πρώτο κεφάλαιο, θεωρήθηκε σκόπιμο για να αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μέσω του προσδιορισμού της λειτουργίας, της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητάς της. Επίσης, αναλύεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ξενοδοχειακών Μονάδων παρουσιάζοντας τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες της. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στην ανάπτυξη των λειτουργιών της ξεκινώντας από την διαδικασία του Προγραμματισμού μέσω της αξιολόγησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της πρόβλεψης του ανθρώπινου δυναμικού που θα απαιτηθεί στο μέλλον. Ακολουθεί έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τομείς της εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, η σημασία της εκπαίδευσης καθώς και η επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αξιολόγηση εργαζομένων και συστήματα αμοιβών, την σημασία και χρήσεις της αξιολόγησης εργαζομένων, τον καθορισμός των στόχων της αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων καθώς και για την μισθολογική πολιτική που τελικά εφαρμόζεται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρία Porto Carras και το τμήμα ανθρώπινων πόρων της εταιρίας. Μέσω των συμπερασμάτων προσδιορίζεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός οργανωμένου τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)