Εκκίνηση νέας επιχείρησης με ψηφιακή μορφή (e-shop)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκκίνηση νέας επιχείρησης με ψηφιακή μορφή (e-shop)

Κολιατσόπουλος, Ιωάννης
Ζαμπέλης, Κωνσταντίνος

Σε μια οικονομία που βιώνει ολοένα και περισσότερο τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και την ύφεση, τα νέα μέσα και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν μία δυναμική και πολλά υποσχόμενη επιχειρηματική διέξοδο. Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο-internet έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσοτέρων από εμάς. Το ηλεκτρονικό εμπόριό αρχίζει να γίνεται σημαντικός παράγοντας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη του internet καθώς και η ενοποίηση των περισσοτέρων αγορών σαν επακόλουθο του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να εξετάζουν τους τρόπους προβολής τους μέσω του κυβερνοχώρου. Η διεθνής φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαφανίζει τις δυσκολίες που προέρχονται από την απόσταση ή το χρόνο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει περιφέρεια. Οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στην πρωτεύουσα, σε μια βιομηχανική πόλη ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Ο πελάτης-χρήστης του Διαδικτύου μπορεί πλέον να περιηγηθεί και να βρει το προϊόν της επιθυμίας του μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και ένα φιλικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία έρευνα για το πώς είναι εφικτό μέσα στα πλαίσια και τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου να δημιουργηθεί μία νέα επιχείρηση ένα c-shop. Για το σκοπό αυτό προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε τις συνθήκες στον κλάδο αυτό στην χώρα μας. τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίνονται. Για τον σκοπό αυτό διαλέξαμε να στηρίξουμε θεωρητικά μέσω της βιβλιογραφίας το άνοιγμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης τοπικών, βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων. Η στροφή των καταναλωτών σε τέτοια αγαθά και η ερήμωση της Ελληνικής περιφέρειας σε συνδυασμό με τα τεράστια επίπεδα ανεργίας ήταν το εφαλτήριο για την μελέτη μας αυτή. Στόχος μας να αποδείξουμε σε θεωρητικό επίπεδο ότι οι νέες τεχνολογίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής γης και των αγαθών της, μπορούν να αποτελέσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και μία διέξοδο από τις παθογένειες της παραδοσιακής Ελληνικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.