Αστική ευθύνη αυτοκινήτου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Αστική ευθύνη αυτοκινήτου

Καμαριανάκης, Ιωάννης
Τσιάκαλος, Στυλιανός

Η Αστική Ευθύνη απορρέει από τους κανόνες του Αστικού Δικαίου, το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων στις μεταξύ τους σχέσεις. Έτσι, Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει την ζημία που προκάλεσε σε τρίτο, παράνομα και υπαίτια για διάφορους λόγους. Η ασφάλιση ευθύνης χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στη γενική ασφάλιση ευθύνης και την ασφάλιση αστικής ευθύνης από οχήματα. Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με την υποχρεωτική, πλέον, ασφάλιση αστικής ευθύνης από οχήματα, η οποία με τον Ν. 4147/1961 υπογράφηκε και επικυρώθηκε η σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 20.04.1959. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση των οχημάτων, τις εκπτώσεις και τις επιβαρύνσεις αυτών. Εν συνεχεία, θα αναλύσουμε την κάλυψη αστικής ευθύνης αλλά και τις συμπληρωματικές καλύψεις των οχημάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο παραθέτουμε κάποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ασφάλιση που μελετάμε. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην επέλευση ζημίας και στον διακανονισμό αυτής, ενώ στο τέλος θα εξετάσουμε το σύστημα Πράσινων Καρτών και θα αναφερθούμε σε διάφορους φορείς που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στην ασφάλιση οχημάτων. Τέλος, εξετάζουμε την συνεισφορά του διαδικτύου στον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς και κάποιες νέες τάσεις στον κλάδο αυτό, ενώ επιχειρείται μία συγκριτική ανάλυση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιδιωτική ασφάλιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)