Διαφήμιση και κοινωνικά δίκτυα: ο ρόλος του word of mouth

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαφήμιση και κοινωνικά δίκτυα: ο ρόλος του word of mouth

Καμπέρη, Γεωργία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο για να διερευνηθεί κατά πόσο τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν στο μάρκετινγκ, την προβολή των επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση ορισμένων προϊόντων. Αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες όπως κοινωνικά δίκτυα, μάρκετινγκ, η έννοια της διαφήμισης και η προβολή της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθούν προϊόντα και επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Επίσης, έχει βασικό στόχο να διαπιστωθούν οι απόψεις των καταναλωτών για τη λειτουργία του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων και κατά πόσο η προβολή των διαφημίσεων, μέσω αυτών, επηρεάζει τις αγορές τους. Τέλος, πραγματοποιείται δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 100 ατόμων για να διερευνηθούν οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τη συμβολή των κοινωνικών δικτύων στο μάρκετινγκ και πόσο η προβολή των επιχειρήσεων και η προώθηση των προϊόντων τους, επηρεάζει τις αγορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.