Εφαρμογή ελεγκτικής επιστήμης σε εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογή ελεγκτικής επιστήμης σε εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες

Καραδημάκης, Φώτης

Αρχικά, γίνεται λεπτομερής καταγραφή των προτύπων που χρησιμοποιούνται στην ελεγκτική, των ειδών ελέγχου και παρουσιάζεται η διαδικασία της ελεγκτικής επιστήμης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις ενέργειες του ελεγκτή, όπως η τεχνική αξιολόγηση των ευρημάτων ελέγχου, η ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ελεγκτικό κίνδυνο, στην εκτίμηση και στον τρόπο διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων, στη δημιουργία πλούτου και στα ενδεχόμενα οφέλη από τη δημοσιότητα της διαχείρισής του. Επίσης, γίνεται αναφορά στους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε.Λ. και του I.F.A.C., στους κανόνες συμπεριφοράς του ελεγκτή, ενώ αναλύεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι σχέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα. Τέλος, αναφέρονται οι τεχνικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι λόγοι που καθιστούν μια χώρα ελκυστική στο οργανωμένο έγκλημα και οι χώρες που αποτελούν τα πιο γνωστά χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.