Υπεράκτιες εταιρείες και οι δυνατότητες φορολόγησής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υπεράκτιες εταιρείες και οι δυνατότητες φορολόγησής τους

Χρηστίδης, Χρήστος Α.
Γιαγκίνη, Ρεβέκκα Ν.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις υπεράκτιες εταιρείες και τις δυνατότητες φορολόγησης τους. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην έννοια των υπεράκτιων εταιρειών και στις χαρακτηριστικές ιδιότητες τους. Η σύσταση των υπεράκτιων εταιρειών στους φορολογικούς παραδείσους γίνεται για να διευκολύνει τον επιχειρηματία όσον αφορά την φορολόγηση. Στους φορολογικούς παραδείσους η φορολόγηση είτε είναι χαμηλή είτε δεν υπάρχει καθόλου, έτσι ο επιχειρηματίας εισπράττει περισσότερα κέρδη. Στην παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα, μάλιστα γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο των υπεράκτιων εταιρειών και τους τρόπους με τους οποίους φορολογούνται τέτοιες εταιρείες. Επίσης παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα που δημιουργούν οι εταιρείες αυτές, για παράδειγμα οι χώρες που ανήκουν στους φορολογικούς παραδείσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών, διότι παρέχουν την πλήρη ανωνυμία στους μετόχους τους. Ωστόσο πέρα από τα μειονεκτήματα των εταιρειών αυτών υπάρχουν και πλεονεκτήματα και το βασικό από αυτά είναι ότι όλοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα αύξησης των κερδών. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις φορολογικής αρχής για την αντιμετώπιση υπεράκτιων εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Φορολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.