Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.

Μπόλος, Περικλής

Η διεύρυνση των συναλλαγών και η ανάπτυξη των αγορών, δημιούργησαν τη μεγάλη σύγχρονη επιχείρηση η οποία για την χρηματοδότηση της παραγωγικής της διαδικασίας έχει ανάγκη να συγκεντρώσει κεφάλαια σημαντικού ύψους. Η συγκέντρωση όμως μέσων παραγωγής και η διάθεση κεφαλαίων σε μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, όπως είναι οι εταίροι μίας προσωπικής εταιρίας διότι σε περίπτωση κακής έκβασης των εργασιών, οι ευθύνες επεκτείνονται στο σύνολο της περιουσίας τους. Για τον παραπάνω λόγο υπάρχουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, δύο μορφές εκ των οποίων αναλύονται στην παρούσα εργασία: η Ανώνυμη Εταιρεία και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Όσον αφορά την Ανώνυμη Εταιρεία, πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η Α.Ε. έχει δική της νομική υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρία ακόμα και όταν αυτό δε προβλέπεται από το σκοπό της. Παράλληλα, οι αποφάσεις για τη διοίκηση της λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ενώ, η διοίκηση ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το υπεύθυνο όργανο. Η Ι.Κ.Ε. αποτελεί τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ των προσωπικών εταιριών και των κεφαλαιουχικών, συστήνεται δε και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η Ι.Κ.Ε. έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.