Απασχόληση και ανεργία στους νέους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Απασχόληση και ανεργία στους νέους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σιδηροπούλου, Συμίρα

Τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας αποτελούν δύο από τα νευραλγικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες, ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής ύφεσης και όξυνσης της ανεργίας που βιώνουμε. Ειδικότερα, η απασχόληση και η ανεργία των νέων και πιο συγκεκριμένα των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό θέμα μελέτης, με το οποίο ασχολούνται δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα και φυσικά τα ίδια τα τριτοβάθμια ιδρύματα. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας των νέων πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όπως τα γνωστικά εφόδια και τις δεξιότητες των αποφοίτων, την ηλικιακή τους διάρθρωση, την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, την απασχόλησή σε θέσεις εργασίας συναφείς με τις σπουδές τους, το ύψος των αποδοχών τους και την ικανοποίηση από αυτό, τις μεθόδους εύρεσης εργασίας, τους λόγους μη εύρεσης απασχόλησης, τις απόψεις σχετικά την αγορά εργασίας, την ύπαρξη ανεργίας και τις καταλληλότερες πολιτικές αντιμετώπισής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.