Απορρόφηση δύο ανωνύμων εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Απορρόφηση δύο ανωνύμων εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας

Γκόγκο, Ιρένα

Το παρόν σύγγραμμα κάνει μια επιστημονική ανάλυση μιας Α.Ε. σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της και επικεντρώνεται ειδικότερα στην συγχώνευση Α.Ε όπως ορίζεται από τον νόμο 2190/1920 και τις συμπληρώσεις που έγιναν από 3604/2007. Κεντρικός σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απορρόφηση Α.Ε. με σκοπό τη δημιουργία νέας Α.Ε. καθώς επίσης και τις δυσκολίες που μπορεί να προκόψουν. Πολύτιμο βοήθημα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού είναι άλλες επιστημονικές έρευνες διακεκριμένων οικονομολόγων, τα συγγράμματα των οποίων παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος, καθώς επίσης και γνώσεις πάνω στο θέμα οι οποίες αποκτήθηκαν μετά από 4 έτη διδασκαλίας διακεκριμένων οικονομολόγων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.