Γενικά περί ανωνύμων εταιρειών: παρουσίαση της εταιρείας ΜΠΕΤΟΚΑΤ A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Γενικά περί ανωνύμων εταιρειών: παρουσίαση της εταιρείας ΜΠΕΤΟΚΑΤ A.E.

Πανίδης, Κωνσταντίνος

Όπως σε κάθε εταιρικό τύπο, έτσι και στην Α.Ε. οι οικονομικές σχέσις ανάμεσα στους παράγοντες της οικονομικής ζωής ρυθμίζονται από το δίκαιο. Προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθούν νομικά αυτές οι σχέσεις, προκειμένου έπειτα να αντιμετωπιστούν με την επιδιωκόμενη λογιστική ακρίβεια. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας. Στην εργασία αυτή επιχειρείτε πρώτον η σκιαγράφηση των βασικών χαρακτηριστικών της Α.Ε. και των ευρημάτων της ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικά με: α) τις προϋποθέσεις ίδρυσης, β) την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, γ) τα όργανα διοίκησης και ελέγχου, και δ) τη λογιστική οργάνωση. Δεύτερον εξετάζεται η πορεία της εταιρείας ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. για τα έτη 2005, 2006, 2007 και αξιολογείται η απόδοση και η αποτελεσματικότητά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.