Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία

Αβραμίδου, Ελεονώρα

Από το 1776, οπότε κυκλοφόρησε ο "Πλούτος των Εθνών" από τον πατριάρχη της Πολιτικής Οικονομίας Adam Smith και στις επόμενες δεκαετίες και αιώνες που ακολούθησαν μεγάλοι οικονομολόγοι όπως ο David Ricardo, Karl Marx, ο Alfred Marshall, ο John Maynard Keynes, ο Joseph Schumpeter, ο Paul Samuelson και άλλα εξαιρετικά μυαλά, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις οικονομικές δομές των κοινωνιών της εποχής τους, να ερμηνεύσουν την οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων, να διατυπώσουν οικονομικούς νόμους που διέπουν τις οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων, να κάνουν προβλέψεις, να θεμελιώσουν εναλλακτικές οικονομικές επιλογές με στόχο πάντοτε την επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων των οικονομιών. Το κεντρικό πρόβλημα παραμένει πάντοτε ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες θα αξιοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς τους πόρους, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών της κοινωνίας. Ιστορικά διαμορφώθηκαν διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα, που ανέλαβαν τα προβλήματα της παραγωγής, της διανομής και της οικονομικής ανάπτυξης. Σε όλες τις εποχές, ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας της οικονομίας συνυπήρξαν, αν και σε διαφορετικές ιστορικά αναλογίες και συνέβαλαν στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.