Το μάρκετινγκ και η συμβολή του στην προώθηση αγροτικών προϊόντων: η περίπτωση του κερασιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το μάρκετινγκ και η συμβολή του στην προώθηση αγροτικών προϊόντων: η περίπτωση του κερασιού

Φαρμούζη, Αντωνία

Στην παρούσα πτυχιακή εξετάζεται η συμβολή του αγροτικού συνεταιρισμού των κερασοπαραγωγών Κερασιάς στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων και συγκριμένα του κερασιού. Αναλύονται τα βασικά μεγέθη του αγροτικού τομέα, όπως η διάρθρωσή του, το επίπεδο της απασχόλησης και του εισοδήματος, σε εθνικό επίπεδο και ως ατομικό εισόδημα. Παρουσιάζονται στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή του κλάδου στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, ενώ γίνεται αναφορά στην ασκούμενη πολιτική της Ε.Ε. (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και στα μέτρα ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικές με την αγροτική επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων και συγκεκριμένα του κερασιού. Ως φορέας μάρκετινγκ εξετάζεται ο αγροτικός συνεταιρισμός Κερασοπαραγωγών Κερασιάς, με εκτενή εικόνα της συνεταιριστικής δραστηριότητας και της θέσης της στην αγροτική οικονομία. Αναλύονται οι λειτουργίες μάρκετινγκ που μπορεί να επιτελέσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, τα προβλήματα και οι στρατηγικές μάρκετινγκ που μπορούν να υιοθετηθούν. Παρουσιάζεται τέλος, έρευνα με ισολογισμούς των τελευταίων δυο ετών (2015 – 1016) και καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τις προτεινόμενες λύσεις στα προβλήματα που ο αγροτικός τομέας και ειδικότερα ο αγροτικός συνεταιρισμός αντιμετωπίζει.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.