Εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Κατσαβριάς, Θεόδωρος

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει την Εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Βλέπουμε καθημερινά ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αυξάνονται, και πώς ο οικολογικός τρόπος σκέψης των πολιτών έχει γίνει πλέον συνήθεια, σε αυτή την προσπάθεια για περιβαλλοντική συνείδηση η Ε.Ε. και η Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να απέχουν. Έτσι εδώ θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε κάποιες από τις περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.Στο πρώτο κεφάλαιο συναντάμε ιστορική αναδρομή και γενικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέσω αυτών των προγραμμάτων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε το πρόγραμμα life στην Ελλάδα που είναι το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που τρέχει τώρα. Επίσης παρουσιάζονται μέσα από πίνακες διάφορα έργα που έγιναν στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκείται.Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο βλέπουμε την ερευνητική δραστηριότητα στο τομέα του περιβάλλοντος και στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιβαλλοντική πολιτική - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.