Ποιότητα παραγόμενης φέτας στη βιομηχανία γάλακτος της Ε.Α.Σ. Καστοριάς και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ποιότητα παραγόμενης φέτας στη βιομηχανία γάλακτος της Ε.Α.Σ. Καστοριάς και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

Πρέμπτη, Χριστίνα

Την ονομασία «Φέτα» μπορούν να φέρουν μόνο τυριά που παρασκευάζονται από πρόβειο, ή αιγοπρόβειο γάλα, στραγγίζουν χωρίς πίεση, αλατίζονται ξηρά επιφανειακά και ωριμάζουν για 2 τουλάχιστον μήνες. Η αναλογία του πρόβειου με το γίδινο πρέπει να είναι συγκεκριμένη, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνει το γίδινο το 30% και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρόβειο να είναι 70%. Με βάση τον Κανονισμό 2081/92 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι η ονομασία της Φέτας μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η Φέτα ανήκει στην κατηγορία μαλακά τυριά σύμφωνα με τη νομοθεσία όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος 2 (Αριθμός φύλλου 892) Αθήνα 13.12.1988. Μαλακά τυριά χαρακτηρίζονται τα τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 58%.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.