Η χρησιμοποίηση των αρωματικών φυτών στη διατροφή των μηρυκαστικών = Use of aromatic plant in ruminant diet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρησιμοποίηση των αρωματικών φυτών στη διατροφή των μηρυκαστικών = Use of aromatic plant in ruminant diet

Στιβακτής, Λουκάς

Τα αιθέρια έλαια (ΑΕ) είναι πτητικά συστατικά τα οποία εξάγονται με εκχύλιση από τα φυτά. Τα ΑΕ έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές εναντίον των ανεπιθύμητων μικροβίων που διαβιούν στο περιβάλλον της Μεγάλης Κοιλίας (ΜΚ) των μηρυκαστικών. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των ΑΕ ως φυσικών προσθετικών ουσιών με σκοπό τη βελτίωση της πορείας των ζυμώσεων στο περιβάλλον της ΜΚ, όπως επίσης την παραγωγή Πτητικών Λιπαρών Οξέων (ΠΛΟ), την αναστολή της μεθανογένεσης, τη βελτίωση στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών και της εκμετάλλευσης της τροφής και την αύξηση της συγκέντρωσης του λινολεϊκού οξέος στα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με τις επιδράσεις των ΑΕ στις ζυμώσεις της ΜΚ, επί των μικροβίων της ΜΚ και τις αποδόσεις των μηρυκαστικών. Οι επιδράσεις αυτές φαίνεται ότι εξαρτώνται από την ποσότητα και το είδος των ΑΕ, από τη σύνθεση της τροφής και την φυσιολογική κατάσταση του ζώου. Οι ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες προσανατολίζονται περαιτέρω στα ιδιαίτερα συστατικά κάθε ΑΕ, στη φυσιολογική κατάσταση του ζώου, τη σύνθεση σε θρεπτικά συστατικά του σιτηρεσίου και τις επιδράσεις των ΑΕ στο μικροβιακό οικοσύστημα της ΜΚ και το μεταβολισμό των ΑΕ θα συμβάλλουν για να καθοριστούν με μεγάλη ακρίβεια τα πραγματικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση των ΑΕ στη διατροφή των μηρυκαστικών ζώων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρωματικά φυτά
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.