Εκτροφή σαλιγκαριών του είδους helix aspersa: μια εναλλακτική εκτροφή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εκτροφή σαλιγκαριών του είδους helix aspersa: μια εναλλακτική εκτροφή

Χατζηαποστόλου, Ιωάννης

Η εκτροφή σαλιγκαριών αποτελεί µια γεωργική εκμετάλλευση, στην οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες ορθής πρακτικής που ισχύουν γενικότερα στην πρωτογενή παραγωγή, καθώς και οι απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η πρωτογενής αυτή παραγωγή και η διαχείρισή της πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε οι κίνδυνοι να παρακολουθούνται και, εάν χρειάζεται, να εξαλείφονται ή να µμειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα. Η εγκατάσταση µμονάδων εκτροφής συμβάλλει θετικά και στην προστασία των φυσικών πληθυσμών των σαλιγκαριών, οι οποίοι έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της αλόγιστης συλλογής και της χρήσης από τους γεωργούς λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι φυσικοί πληθυσμοί του κυριότερου εκτρεφόμενου είδους που είναι ο κρητικός κοχλιός (Helix aspersa) παρουσιάζουν έντονη ποικιλομορφία και αποτελούν σημαντικό γενετικό απόθεμα που εκτός από την ανάγκη προστασίας και διατήρησης, µμπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή εκτρεφόμενων σαλιγκαριών µε ενδιαφέροντα γνωρίσματα που θα µμπορούν να παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ανταγωνιστικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπαραγωγή
Σαλιγκάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.