Το κόστος εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις βιομηχανίες τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το κόστος εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις βιομηχανίες τροφίμων

Τάταρη, Φωτεινή

Σκοπός της εργασίας σε θεωρητικό επίπεδο, είναι όπως άλλωστε προκύπτει από τον τίτλο, να αποσαφηνίσει τον όρο “συστήματα ποιότητας” και να εξετάσει, το κόστος εφαρμογής των συστημάτων και την υποχρέωση της εκάστοτε βιομηχανίας τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τροφίμων, να εφαρμόζει τα συγκεκριμένα συστήματα, καθώς και τα οφέλη που αποκομίζει από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Σε πρακτικό επίπεδο, η εργασία επιχειρεί να αναλύσει τα πάγια κόστη εφαρμογής συστημάτων, και σε συνέχεια αυτών τα λειτουργικά που προκύπτουν στις πλέον διαδεδομένες βιομηχανίες τροφίμων σύμφωνα με τα κυριότερα πρότυπα:ISO 9001/2000 , ISO 22000/2005, και το σύστημα ΕΛΟΤ 1801 «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Η επιχείρηση η οποία εξετάζεται σε αυτή την εργασία είναι μία μεσαίου μεγέθους επιχείρηση τροφίμων με έκταση εργοστάσιου 2.000 τ. μ στην οποία απασχολούνται 85 εργαζόμενοι. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο για την στοιχειοθέτηση του κόστους εφαρμογής των συστημάτων υγιεινής ανήκουν σε κατηγόρια η οποία έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα τους και η τιμή τους είναι ανάλογη της ποιότητας αυτής

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.