Ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα

Δογάνη, Ελένη

Παρουσιάζεται η εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα και η επίδρασή του στην οικονομία, κυρίως μέσω του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και τη ζωή των ανθρώπων εξετάζοντας τον τουρισμό ως παράγοντα απασχόλησης. Επίσης, εξετάζεται η πορεία του τουρισμού μέσω των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών σε ορισμένους προορισμούς. Ο τουρισμός έχει δομηθεί παγκοσμίως με βάση ένα πλέγμα κανόνων και ρυθμίσεων που απορρέουν από σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες. Η επιστημονική προσέγγιση της τουριστικής δραστηριότητας απαιτεί ακριβή και σε βάθος γνώση των μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του τουριστικού τομέα, σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και κατ’ επέκταση την οικονομική τους ανάλυση. Οι μηχανισμοί που τον πλαισιώνουν, ιδίως όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό, φαίνεται να είναι ανεπαρκείς και αδυνατούν να ερμηνεύσουν την πραγματική του διάσταση και σημασία στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας. Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τη λειτουργία και την πορεία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, το βαθμό διείσδυσης στην ελληνική αγορά και τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να καταστήσουν τον τουρισμό πηγή εσόδων και σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για το ελληνικό κράτος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.