Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα

Τσικούρα, Μαγδαληνή

Στην εργασία αυτή αναλύονται οι τεχνικές αυτές που όλες μαζί αποτελούν τις τεχνικές της Βιολογικής Γεωργίας, ξεκινώντας από τον ορισμό της που με απλά λόγια αναφέρεται σε έναν τρόπο καλλιέργειας που δείχνει σεβασμό στη φύση, παράγοντας προϊόντα μεγάλης θρεπτικής αξίας, ξεκινάει και το πρώτο κεφάλαιο. Στη συνέχεια παρατηρείτε η ιστορική της εξέλιξη δίνοντας επιγραμματικά την ανάπτυξη της ανά δεκαετία κ την πρόοδο των μεθόδων και της τεχνολογίας παραγωγής των βιολογικών προϊόντων. Το στήριγμα στο οποίο έχει βασιστεί η ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών είναι οι τρεις βασικές αρχές : η αρχή του μικτού αγροκτήματος, η αρχή της εναλλαγής των καλλιεργειών και η αρχή της βελτιστοποίησης του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων και της οργανικής ουσίας. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται για την επίτευξη κάποιων στόχων, οι οποίοι παραθέτονται συνοπτικά, καθιστώντας ως ένα μεγάλο κομμάτι την τεκμηρίωση των διαφορών της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας. Η οργανική λίπανση είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια της βιολογικής καλλιέργειας. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αυτή είναι φυσικές εκροές που εκμεταλλεύεται ο παραγωγός. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητους φορείς οι οποίοι αποτελούν το σύστημα πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων κ με την κατάλληλη σήμανση επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα του προϊόντος και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες στον καταναλωτή. Εκτός της βιολογικής γεωργίας ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής αποτελεί και η βιολογική κτηνοτροφία η οποία είναι αλληλένδετη με τις βιολογικές καλλιέργειες. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου παρατηρούνται συγκεντρωτικά η διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων και τα οφέλη αυτών. Με μια σύντομη αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής στο οποίο αναλύεται η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και οι προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.