Κρίσιμες παράμετροι υλοποίησης συστημάτων ERP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κρίσιμες παράμετροι υλοποίησης συστημάτων ERP

Λαϊβέρας, Αλέξανδρος

Η εργασία έχει ως κύριο στόχο την καθιέρωση μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ζωή ενός λογιστή. Γίνετε αναφορά στο τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα πια η έννοια του και πως αναπτύχθηκε και σχεδιαστικέ. Στο δεύτερο κεφάλαιο μπορεί κάνεις να μάθει πληροφορίες για τις βασικές λειτουργείς των επιχειρήσεων και την εμπορική διαχείριση μέσα από ένα πρόγραμμα ERP όπως το πρόγραμμα της altec που χρησιμοποιούμε στο T.E.I δυτικής Μακεδονίας. Στην συνέχεια γίνετε εκτενή αναφορά στα συστήματα ERP, την ιστορική τους εξέλιξη τούς στόχους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους που έχουν διαπιστωθεί από την χρήση τους τα τελευταία χρόνια. Καθιστά ευκολότερη την κατανόηση ενός τέτοιου προγράμματος από την προμήθεια στην παράγωγη και ύστερα στις πωλήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.