Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κορινθιακή σταφίδα

Ψήλου, Θεώνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την Κορινθιακή σταφίδα σαν προϊόν και πως αυτό αναβίωνε ανά τους αιώνες. Στα πλαίσια της θεωρητικής μελέτης αναλύεται επιστάμενα και διεξοδικά η ιστορική διαδρομή της Κορινθιακής Σταφίδας από την αρχαιότητα μέχρι και τις σημερινές εποχές. Αναφέρεται επίσης στην ταυτότητα, τη μορφολογία αυτής καθώς και πόσο επηρεάζει την υγεία μας και τη διατροφή μας. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις ιδιότητες του προϊόντος, τον τρόπο καλλιέργειας, τον τρόπο παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο και τέλος την εμπορική εκμετάλλευση αυτής. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια προσπάθεια προβολής πληροφοριών για την Κορινθιακή Σταφίδα ώστε το αποτέλεσμα να δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πορεία της «Μαυρομάτας Κίρκης».

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.