ΕΑΣ Αλμωπίας - η συμβολή της στην ανάπτυξη του Δήμου Αριδαίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
ΕΑΣ Αλμωπίας - η συμβολή της στην ανάπτυξη του Δήμου Αριδαίας

Στούπη, Δέσποινα

Ο συνεταιρισμός είναι εταιρεία η οποία έχει κεφάλαιο μεταβλητό αποτελείται από συνεταίρους των οποίων ο αριθμός είναι μεταβλητό και επιδιώκει τη συνεργασία των συνεταίρων την προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικά στοιχεία για τους συνεταιρισμούς ποτέ γεννήθηκε ,τα ιστορικά στοιχεία του αγροτικού συνεταιρισμού. Βασικές αρχές όπως η εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή , δημοκρατική διοίκηση, εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Αριδαία, τα ιστορικά στοιχεία, δημογραφικά, την οικονομία που επικρατεί τώρα, ο τουρισμός και οι αρχαιολογικοί χώροι. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο προφίλ του συνεταιρισμού, πως λειτουργεί μέχρι και οι σκοποί της ένωσης. Επίσης αναφέρεται τα όργανα που τον αποτελούν την γενική συνέλευση, διαχειριστική επιτροπή, διοικητικό συμβούλιο και ειδικές συνελεύσεις και τα δικαιώματα των μελών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.