δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Financial Accounting - Financial Statement Analysis

ERIOTIS, NIKOLAOS (ASSOCIATE PROFESSOR OF ACCOUNTING, NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS)

VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

Financial Accounting: These multiple choice questions are intended to provide MBA students with an overview of the theories, concepts, numerical problems and principles of Financial Accounting. - Financial Statement Analysis: These multiple choice questions are intended to provide MBA students with an overview of the theories, concepts, numerical problems and principles of Financial Statement Analysis.
Multiple-choice questions will help the student to: Assess the breadth of students’ knowledge and understanding of the basic concepts of the subject. Study by concisely summarizing the learning objectives of each chapter and providing an outline of the chapter’s important points. Understand the application of the financial principles, and assist the student in solving problems. Prepare for exams by providing additional practice solving problems and by refreshing the knowledge of key concepts.

Multiple choice questions

Financial Accounting: accounting, financial accounting, balance sheet, income statement, general hellenic accountancy plan - Financial Statement Analysis: financial statement analysis, balance sheet, income statement, ratios


Αγγλική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:25:43Z
2009-02-25T10:51:17Z


The same for all MCQ. (180 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.