δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Advanced Quantitative Analysis - Decision Making

KOUTSOUKIS, NIKITAS - SPYRIDON (ASSISTANT PROFESSOR, DUTH)

HALIKIAS, JOHN (ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF MARKETING AND COMMUNICATION, ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS)
VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
MIHIOTIS, ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HOU)

Advanced Quantitative Analysis: The purpose of the multiple-choice questions is to assess students on their breadth of knowledge and understanding of the basic concepts of Advanced Quantitative Methods. The multiple-choice questions: (a) require comprehension of the material found in the textbook, (b) may require application of the concepts developed in the textbook, not just recall, (c) may require students to make calculations, often in an Excel spreadsheet environment, and (d) emphasize conceptual understanding of Advanced Quantitative Analysis - Decision Making: The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of decision making.The multiple-choice questions: (a) are not simply definitions, (b) require application of recalled information, not simple recall, (c) may require a student to create an answer rather than simply to recall something and (d) emphasize conceptual understanding of decision making principles.
Advanced Quantitative Analysis: The purpose of the multiple-choice questions is to assess students on their breadth of knowledge and understanding of the basic concepts of Advanced Quantitative Methods. - Decision Making: The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of decision making.

Multiple choice questions

Advanced Quantitative Analysis: advanced quantitative analysis - Decision Making: decision making


Αγγλική γλώσσα

2008
2009-02-25T10:59:06Z
2013-12-13T11:27:07Z


(180 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.