δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Human Resources Management

POLYHRONIOU, PANAGIOTIS (LECTURER, UNIVERSITY OF PATRAS)

VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR , HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
VAKSEVANIDOU, MARIA (DIPLOMAT, COMMUNICATIONS CONSULTANT, HOU TUTOR)
MIHIOTIS, ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

The multiple-choice questions will help the student to: assess the breadth of students’ knowledge and understanding of the basic concepts of the subject, study by concisely summarizing the learning objectives of each chapter and providing an outline of the chapter’s important points, understand the application of the human resources management principles, and assist the student in solving problems, prepare for exams by providing additional practice solving problems and by refreshing the knowledge of key concepts.
These multiple choice questions are intended to provide MBA students with an overview of the theories, concepts, and principles of Human Resources Management.

Multiple choice questions

human resources management


Αγγλική γλώσσα

2008
2009-02-25T11:19:03Z
2013-12-13T11:27:28Z


The same for all MCQ. (74 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.