δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοManagement of People and Organizations

KOUTSOUKIS, NIKITAS - SPYRIDON (ASSISTANT PROFESSOR, DUTH)

VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
MIHIOTIS, ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HOU)

The Case Studies in the Thematic Unit MBA 61 have been prepared to help the student enhance his/her ability to comprehend situations in general Management, Human Resource Management, Marketing Management, and Strategic Management.
The objective of case-studies used in teaching, is for the student-analyst to study the collected data and information, the sequence of events, their outcomes and, by applying his or her assimilated knowledge and experience to elicit his own insight as to how successful (or not) the original developments were, and what alternatives, if any, may have been more appropriate.

Hypertext

management, human resource management, marketing, strategic management


Αγγλική γλώσσα

2008
2009-02-25T11:31:30Z
2013-12-13T11:27:28Z


(213 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.