δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Economic and Business Modelling

MIHIOTIS, ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HOU)

HALIKIAS, JOHN (ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF MARKETING AND COMMUNICATION, ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS)
VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

The purpose of the multiple-choice questions is to assess students on their breadth of knowledge and understanding of the basic concepts of Economic and Business Modelling. The multiple-choice questions: (a) require comprehension of the material found in the textbook, (b) may require application of the concepts developed in the textbook, not just recall, (c) may require students to make calculations, often in an Excel spreadsheet environment, and (d) emphasize conceptual understanding of Economic and Business Modelling.
The purpose of the multiple-choice questions is to assess students on their breadth of knowledge and understanding of the basic concepts of Economic and Business Modelling.

Multiple choice questions

economic and business modelling

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:27:02Z
2009-02-25T11:59:29Z


(90 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.