Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 51

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 51

Βελισσαρίου, Ευστάθιος

Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
Ζαχαράτος, Γεράσιμος
Τσάρτας, Πάρις - Γεώργιος

Το παρόν Διδακτικό υλικό, το οποίο αποτελεί Διαδραστικό Υλικό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στη Θεματική Ενότητα ΔΤΕ 51 «Τουριστικός Τομέας», αφορά μόνο στον Α΄ τόμο της Θ.Ε. και ειδικότερα στην «Οικονομική του τουρισμού και οργάνωση των τουριστικών ταξιδίων». Το σύνολο των πολλαπλών ερωτήσεων ανέρχονται σε 20 και είναι γενικά μέτριας δυσκολίας, ενώ ορισμένες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εύκολες. Σκοπός των ερωτήσεων είναι η επανάληψη, εξέταση και αφομοίωση του περιεχομένου του Α’ τόμου.
Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είναι ο φοιτητής, σε συνδυασμό με την μελέτη των τεσσάρων τόμων της Θ.Ε, να αποκτήσει συστηματική γνώση της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα, της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού στον σύγχρονο κόσμο, του ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών, της σημασίας του περιβάλλοντος στον τουρισμό, της τουριστικής πολιτικής και κοινωνιολογίας, καθώς και της πληροφορικής στον τουρισμό. Παράλληλα οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αποτελούν ένα βοήθημα και ένα υποστηρικτικό εργαλείο στα χέρια των φοιτητών και ένα είδος υποκίνησης στην προσπάθεια αυτομάθησης, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Multiple choice questions

Τουριστικό σύστημα
Οργάνωση ταξιδιών
Τουριστική ανάπτυξη
Σύνθεση ταξιδιωτικών πακέτων
Organization of travels
Tourism system
Tourism growth


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-26T08:11:32Z
2013-12-13T12:30:23Z


Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του κάθε σετ ερωτήσεων κυμαίνεται από 25 λεπτά έως 30 λεπτά. (125 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.