Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 61

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 61

ΧΡΗΣΤΟΥ, Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΤΣΙΟΤΣΟΥ, Δρ. ΡΟΔΟΥΛΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

Οι παρούσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον μεταπτυχιακό φοιτητή να αξιολογήσει τις γνώσεις του και απόδοση της μελέτης του σχετικά με τα αντικείμενα τουριστικού μάρκετινγκ που αναπτύσσονται στους τέσσερις Τόμους της θεματικής ενότητας ΔΤΕ61. Επίσης, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορούν να αξιοποιηθούν και ως εργαλείο επανάληψης και περισσότερης εμβάθυνσης της διδακτέας ύλης που περιλαμβάνεται στην θεματική ενότητας «Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων».
Απόκτηση από τον φοιτητή επαρκών γνώσεων για τις παραμέτρους σχεδίασης, λειτουργίας και εφαρμογής του τουριστικού μάρκετινγκ, κατανόηση της οργανωτικής και λειτουργικής διάστασης των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων μάρκετινγκ, εμβάθυνση της λειτουργικής διασύνδεσης της διαφήμισης, των δημόσιων σχέσεων, και της προώθησης πωλήσεων στον τουρισμό, καλύτερη κατανόηση όσων αναφέρουν τα εγχειρίδια μέσα από την εξάσκηση των τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, αυτοαξιολόγηση της πορείας της μελέτης του φοιτητή, δυνατότητα αυτοελέγχου των γνώσεων του φοιτητή σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, αποτελεσματικότερη προετοιμασία για τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

Multiple choice questions

τουριστικό μάρκετινγκ, σχέδια μάρκετινγκ, τουριστική διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων στον τουρισμό, μάρκετινγκ των tour operators και των ταξιδιωτικών πρακτορείων, tourism marketing, marketing plans, tourism advertising, public relations, sales promotion in tourism, marketing for tour operators and travel agents


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-26T09:52:46Z
2013-12-13T12:31:37Z


Δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την μελέτη του παρόντος υλικού (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής). (249 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.