δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑσφάλεια Εγκαταστάσεων

Ανεζίρη, Όλγα

Ανδρεαδάκης, Ανδρέας
Μέμος, Κωνσταντίνος

Ο φοιτητής μελετώντας αυτό το κείμενο αποκτά γνώσεις στην εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων και είναι έτοιμος να εκτιμήσει την ασφάλεια μιας εγκατάστασης, ακολουθώντας τα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό των κεφαλαίων 7.2, 7.4 και 7.6 συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται, παρέχεται μια ολοκληρωμένη θεώρηση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και δίδονται παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων, όπως των Δένδρων Σφαλμάτων και των Δένδρων γεγονότων, το υπάρχον κεφάλαιο 7 του τόμου Β της ΠΣΕ 60 δε βοηθά τον φοιτητή να κατανοήσει την εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων, επειδή παρέχει αποσπασματικές γνώσεις στα θέματα της ασφάλειας εγκαταστάσεων, ενώ το εναλλακτικό υλικό είναι επικεντρωμένο σε αυτό το στόχο.
Σε αυτό το κείμενο περιγράφεται η μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας χημικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει τον τις ακόλουθες φάσεις: α) Προσδιορισμός Πηγών Κινδύνου και καθορισμός εναρκτήριων γεγονότων, β) Προσομοίωση των ατυχημάτων και καθορισμός των εκλύσεων γ) Υπολογισμός Συνεπειών: Διασπορά της επικίνδυνης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον ή υπολογισμός της θερμικής ακτινοβολίας από εύφλεκτες ουσίες δ) Σύνθεση των αποτελεσμάτων και ολική εκτίμηση επικινδυνότητας.

Hypertext

Εκτίμηση συνεπειών
Ποσοτική εκτίμηση ασφάλειας
Hazop
Δένδρα γεγονότων
Δένδρα σφαλμάτων
Event trees
Master logic diagram
Quantified risk assessment
Fault trees


Ελληνική γλώσσα

2009-02-26T12:35:32Z
2008
2013-12-13T11:32:59Z


Μπορεί να μελετηθεί σε 3 φάσεις: 1o μέρος (2 ώρες), 2ο μέρος (4 ώρες), 3ο μέρος (2 ώρες). (39 Σελίδες + 52 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.