Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας

Λαχλού, Σοφία
Βήχου, Μαρίνα

Σελλά, Ελένη
Ανδρουλάκης, Γιώργος

Το εναλλακτικό υλικό (ΕΔΥ) της ΘΕ ΓΑΛ 50 απευθύνεται στους φοιτητές, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης καθηγητών της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας και στοχεύει στην επικαιροποίηση του υπάρχοντος, έντυπου διδακτικού υλικού. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ΕΔΥ αποσκοπεί στην αυτόνομη αξιοποίηση των περιεχομένων του από τους χρήστες. Η δημιουργία του συγκεκριμένου ΕΔΥ αφορά τόσο στον εμπλουτισμό και στην επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού (4 τόμοι) της ΘΕ ΓΑΛ 50 όσο και στη σύμπτυξη ορισμένων κεφαλαίων των τεσσάρων τόμων. Και στις δύο περιπτώσεις, η χρήση του ΕΔΥ είναι επικουρική και δεν μπορεί να αντικαταστήσει το υπάρχον, έντυπο διδακτικό υλικό(4 τόμοι).

Hypertext

Διαθεματικότητα
Πρόγραμμα σπουδών
Didactique
Διαπολιτισμός
Διαφοροποιημένη παιδαγωγική
Μάθηση
Interdisciplinarité
Διδασκαλία
Επικοινωνία
Διδακτική
Pédagogie différenciée

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-13T11:11:09Z
2008
2009-02-27T08:39:46Z


(160 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)