δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτατιστική

Δάρας, Τρύφων

Χατζηνικολάου, Μαρία
Ανούσης, Μιχαήλ

Όταν κάποιος προσπαθεί να μελετήσει ένα αντικείμενο-θεωρία μέσω μιας Θεματικής Ενότητας ενός Μεταπτυχιακού ή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ε.Α.Π ή γενικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες όπως: είναι δύσκολο να αντιληφθεί διαισθητικά μερικές από τις θεωρητικές έννοιες, δεν υπάρχουν για συγκεκριμένα μέρη της ύλης πολλά και αναλυτικά λυμένα παραδείγματα, δεν υπάρχουν εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα, υπάρχουν πολλά μέρη της εν λόγω θεωρίας που απαιτούν διευκρινίσεις ή τυχόν σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, αν και η μελέτη των φοιτητών είναι συστηματική και επιμελής εν τούτοις είναι δύσκολο πολλές φορές να αναπαραγάγουν την γνώση που έχουν ήδη αποκτήσει χρησιμοποιώντας το υπάρχον υλικό, για την επίλυση προβλημάτων (κυρίως, γιατί δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος την αντίστοιχη θεωρία και την τυχόν μεθοδολογία που την «συνοδεύει»), χρησιμοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της διδασκαλίας τόσο σε συμβατικά προγράμματα σπουδών όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω κυρίως του Ε.Α.Π.), και ακολουθώντας τη πρακτική ανάλογων προγραμμάτων, αναπτύξαμε εναλλακτικό συμπληρωματικό διδακτικό υλικό με την μορφή βιντεο-διαλέξεων, έχοντας σαν στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.
Το παρόν ΕΔΥ αναφέρεται στις βασικές έννοιες που συναντά κανείς στην Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική και στις εφαρμογές τους. Διατυπώνονται θεωρήματα και προτάσεις για τις έννοιες αυτές και δίνονται αρκετά αναλυτικά λυμένα παραδείγματα και εφαρμογές, τα οποία τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από διαγράμματα και πίνακες, για την καλύτερη κατανόησή τους. Αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπλήρωμα του ΕΔΥ της ενότητας, το οποίο έχει παραχθεί με την μορφή υπερκειμένου (hypertext), είναι δυνατόν να μελετηθεί και ανεξάρτητα από αυτό.

Webcast

Permutations
Combinations
Ανισότητα του Chebyshev
Probability
Διατάξεις
Conditional probability
Συνδυασμοί
Πυκνότητα πιθανότητας
Πιθανότητα
Πείραμα τύχης
Δειγματοχώρος
Algebra
Συνάρτηση κατανομής
Random experiment
Κεντρικό οριακό θεώρημα (Κ.Ο.Θ.)
Ανεξαρτησία
Άλγεβρα
Δεσμευμένη πιθανότητα
Τυχαία μεταβλητή
Sample space


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-27T08:50:05Z
2013-12-13T12:34:08Z


Ο χρόνος μελέτης του υλικού, όπως είναι ίσως φυσικό, εξαρτάται από τις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις του φοιτητή-αναγνώστη και τις τυχόν ανάγκες του. Επειδή είναι δομημένο σε καλά ορισμένες παραγράφους (διαλέξεις), οι οποίες έχουν σχετική ανεξαρτησία μεταξύ τους, αποφεύγεται η πολύωρη, εκτενής και μερικές φορές άσκοπη «περιπλάνηση» του φοιτητή στο υλικό. (7 Ώρες + 8 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.