Θέματα στις Θεμελιώδεις Έννοιες και τα Θεμέλια των Μαθηματικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΘέματα στις Θεμελιώδεις Έννοιες και τα Θεμέλια των Μαθηματικών

ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια εισαγωγή στα Θεμέλια και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, καθώς επίσης και τεχνικές εισαγωγές στην Απειροστική Ανάλυση και στη Θεωρία Κατηγοριών.
Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων στα Θεμέλια των Μαθηματικών: Φιλοσοφικά και Τεχνικά Ζητήματα, ο φοιτητής: Θα μπορεί με την παράλληλη μελέτη του σχετικού υπερκειμένου, να έχει μια ικανοποιητική εικόνα για τις σύγχρονες εξελίξεις στα θεμέλια και την φιλοσοφία των μαθηματικών, καθώς επίσης μια ικανοποιητιή τεχνική εισαγωγή στα κεφάλαια των μαθηματικών που συνεχίζουν να επηρεάζουν ριζοσπαστικά τη φιλοσοφία και τα θεμέλια των μαθηματικών, θα είναι πλέον ικανός να μελετά σχετικά επιστημονικά άρθρα που αναφέρονται στα θεμέλια και τη φιλοσοφία των μαθηματικών, θα είναι ικανός να αντιμετωπίζει σχετικές ασκήσεις και θέματα. Οι παρούσες διαλέξεις και τα σχετικό υπερκείμενο αποτελεί μια προσπάθεια επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού που μελετούν οι φοιτητές της ενότητας ΜΣΜ51, προς την κατεύθυνση των «Ειδικών Θεμάτων στην Ενότητα ΜΣΜ51».

Hypertext

φιλοσοφία των μαθηματικών, θεμέλια των μαθηματικών, αρχή της αποκλείσεως του τρίτου, κλασικά μαθηματικά, μη καντοριανά μαθηματικά, μαθηματικά και βιολογία, πρόγραμμα του Hilbert, θεωρήματα μη πληρότητας του gödel, θεωρήματα των lowenheim-skolem, ασυμμετρική δομή του εγκεφάλου, τα μαθηματικά στον 21ο αιώνα, μη συμβατικά ανάλυση, απειροστά, θεωρία κατηγοριών, philosophy of mathematics, foundations of mathematics, excluded middle principle, classical mathematics, non cantorian mathematics, incompleteness theorems of gödel, lowenhein-skolem theorems, lateralization of brain, the mathematics of 21st century, non-standard analysis, category theory


Greek

2008
2013-12-13T12:36:27Z
2009-02-27T10:09:26Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μαζί με το σχετικό υπερκείμενο μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 11 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. (προτείνονται τουλάχιστον 2-3 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Η κάθε μία από τις 11 διαλέξεις απαιτεί τουλάχιστον 2-3 ώρες μελέτης. Ίσως για τις 7 τελευταίες ο χρόνος να είναι περισσότερος. (320 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)