Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Κακαρούντας, Αθανάσιος

Σκόδρας, Αθανάσιος
Κουφοπαύλου, Οδυσσέας

Στόχος του υλικού αυτού είναι να δώσει στον φοιτητή μια γρηγορότερη κατανόηση της θεωρίας της Ψηφιακής λογικής Σχεδίασης. Στοχεύει επίσης να κάνει πιο εύκολη την κατανόηση τόσο των βασικών εννοιών όσο και άλλων προχωρημένων θεμάτων αφού περιέχει πολλά παραδείγματα που αναλύουν σε μεγάλο βάθος τη θεωρία. Έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σημεία που ενδιαφέρουν περισσότερο έναν σχεδιαστή ψηφιακών συστημάτων, χωρίς να αναλλώνεται σε όλα τα κομμάτια της πραγματικά μεγάλης ενότητας της Ψηφιακής λογικής. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομο με την έννοια ότι κάθε σπουδαστής μπορεί να κάνει μία πολύ καλή αρχή στον τομέα της ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό. Δεν απευθύνεται δηλαδή μόνο σε φοιτητές που ήδη γνωρίζουν τις βασικές αρχές της περιοχής αυτής.
Το Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, σε μορφή webcast, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη Ψηφιακή λογική που είναι βασισμένη στο δυαδικό σύστημα. Αφού γίνεται εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα, γίνεται αναφορά στη δημιουργία λογικών συναρτήσεων και στην υλοποίησή τους με λογικές πύλες. Ακολουθούν τεχνικές μείωσης του αριθμού των απαιτούμενων πυλών για την υλοποίηση μιας λογικής συνάρτησης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι δύο τύποι κυκλωμάτων που μπορούμε να έχουμε, τα συνδυαστικά και τα ακολουθιακά κυκλώματα. Τέλος γίνεται αναφορά σε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία, τους καταχωρητές και τους απαριθμητές.

Webcast

Ελαχιστόροι και μεγιστόροι λογικής συνάρτησης
Ψηφιακή λογική
Binary system
Δυαδικό σύστημα
Λογικές πύλες
Χάρτης Karnaugh
Digital logic
Καταχωρητές
Logic gates
Truth table
Algebra Boole
Άλγεβρα Boole
Πίνακας αληθείας
Flip-Flop


Greek

2008
2009-02-27T12:03:06Z
2013-12-13T11:28:44Z


Ο χρόνος ανάγνωσης του υλικού είναι ένα θέμα τελείως υποκειμενικό και καλό θα είναι ο φοιτητής να θεωρήσει ότι πλέον είναι γνώστης του αντικειμένου όταν μπορεί να σχεδιάζει με σχετική ευκολία οποιοδήποτε συνδυαστικό και ακολουθιακό σύστημα. Το κάθε webcast έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Ο χρόνος που απαιτείται για πλήρη κατανόηση του υλικού είναι ακριβώς ο διπλάσιος, δηλαδή όσος απαιτείται για την παρακολούθηση του webcast και περίπου επιπλέον αντίστοιχος χρόνος για την επανάληψη των παραδειγμάτων, ώστε να επέλθει εξοικείωση. (57 Λεπτά + 46 Δεύτερα)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)