Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Στόχος του υλικού αυτού είναι να εκπαιδεύσει τον φοιτητή στη θεωρία της Ψηφιακής Λογικής Σχεδίασης. Ακολουθείται μια βήμα-προς-βήμα προσέγγιση, προκείμενου να μπορεί ο φοιτητής με την ολοκλήρωση μιας άσκησης να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για την επόμενη άσκηση, που είναι πιο εκτενής και περισσότερο δύσκολη. Έχει αφιερωθεί χρόνος και προσπάθεια ώστε να δοθεί έμφαση στα σημεία που ενδιαφέρουν περισσότερο έναν σχεδιαστή ψηφιακών συστημάτων, χωρίς να αναλώνεται σε όλα τα κομμάτια της πραγματικά μεγάλης ενότητας της Ψηφιακής λογικής.
Οι ασκήσεις καλύπτουν θέματα που αφορούν τη Σχεδίαση Ψηφιακής Λογικής. Η προσέγγιση είναι βήμα-προς-βήμα με κλιμακωτό βαθμό δυσκολίας. Ολοκληρώνοντας ο φοιτητής τις ασκήσεις θα έχει εμπεδώσει τη θεωρία σε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία (αθροιστές, καταχωρητές, Flip-Flop, απαριθμητές κ.τ.λ.) τα οποία συνδυάζονται για τη δημιουργία πιο πολύπλοκων κυκλωμάτων.

Other

ψηφιακή λογική, δυαδικό σύστημα, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, πίνακας αληθείας, ελαχιστόροι και μεγιστόροι λογικής συνάρτησης, χάρτης Karnaugh, καταχωρητές, Flip-Flop, συνδυαστικά κυκλώματα, σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, καταχωρητές ολίσθησης, απαριθμητές, digital logic, binary system, algebra Boole, logic gates, truth table, minterms and maxterms of a logic function, Karnaugh map, registers, Flip-Flop, combinational systems, synchronous sequential systems, asynchronous sequential systems, shift registers, counters


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T08:05:49Z
2013-12-13T11:28:46Z


Δεν απαιτείται χρόνος μελέτης του υλικού. Όλες οι ασκήσεις (10) απαιτούν μέγιστο χρόνο επίλυσης 25 λεπτά της ώρας ανά άσκηση. Αν ο φοιτητής δεν επιτυγχάνει αυτό το χρόνο, θα πρέπει να επαναλάβει τη μελέτη του συνοδευτικού υλικού. (10 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.