Η αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας ανάπτυξης σε Βάσεις Δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας ανάπτυξης σε Βάσεις Δεδομένων

ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ – Σ.Ε.Π. ΠΛΣ50, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Κάθε Βάση Δεδομένων αποτελείται από διαφορετικά δεδομένα τα οποία είναι όμως σχετιζόμενα με διάφορους τρόπους μεταξύ τους. Η δημιουργία, η διαχείριση και η συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων απαιτεί τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση σχεδιασμού και μεθοδολογίας ανάπτυξης στις Βάσεις Δεδομένων.
Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η Βάση Δεδομένων θα μπορούσαμε να πούμε ότι: «Βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από συσχετιζόμενα αντικείμενα». Επίσης, αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων θα μπορούσαμε να πούμε ότι: «Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων είναι το λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν Βάσεις Δεδομένων». Οι δύο αυτοί ορισμοί κάνουν σαφές από τη μία ότι η Βάση Δεδομένων αποτελείται από διαφορετικά δεδομένα τα οποία είναι όμως σχετιζόμενα με διάφορους τρόπους μεταξύ τους και από την άλλη ότι η δημιουργία, η διαχείριση και η συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων απαιτεί τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές την αναγκαιότητα της χρήσης σχεδιασμού και μεθοδολογίας ανάπτυξης στις Βάσεις Δεδομένων. Ο φοιτητής διαβάζοντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κείμενο θα κατανοήσει πως ο σωστός σχεδιασμός και η χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας ανάπτυξης επιτρέπει την ορθή «επικοινωνία» μεταξύ του σχεδιαστή της Βάσης Δεδομένων και της ομάδας ανάπτυξης η οποία θα χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα του σχεδιασμού για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη Βάση Δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Η μελέτη του είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει ο φοιτητής σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να φρεσκάρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του όσον αφορά την αναγκαιότητα χρήσης μεθοδολογίας και σχεδιασμού στην ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσει ο φοιτητής να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις εργασίες της Θεματικής Ενότητας.

Webcast

βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σχεδιασμός, μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, databases, database systems, design, entity-relationship model


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T09:32:54Z
2013-12-13T11:29:48Z


Η παρακολούθηση των παρουσιάσεων απαιτεί περίπου 60 λεπτά. Η μελέτη που εστιάζεται στις ενέργεις του εκπαιδευόμενου απαιτεί περίπου 3.5 ώρες. (1 Ώρα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.