δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαλαντώσεις

ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΕΦΕ/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το παρόν κείμενο αποτελεί μια αυτόνομη εισαγωγική παρουσίαση των μηχανικών ταλαντώσεων. Πρόθεση του συγγραφέα είναι η ανάπτυξη των βασικών φυσικών εννοιών και των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για τις ανάγκες του φοιτητή στα πλαίσια της ΦΥΕ14. Για το σκοπό αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές έννοιες φυσικής και τη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων. Αποφεύχθηκε η χρήση μιγαδικών αριθμών διότι θεωρήθηκε κάπως προχωρημένη μεθοδολογία για το εισαγωγικό επίπεδο της ΦΥΕ14. Αντίθετα δεν διστάσαμε να αναπτύξουμε τα θέματα της φθίνουσας ταλάντωσης, της εξαναγκασμένης ταλάντωσης, του συντονισμού και των συζευγμένων ταλαντώσεων. Αν και τα θέματα αυτά θεωρούνται κάπως προχωρημένα για το επίπεδο της ΦΥΕ14 αποτελούν όμως καλό εισαγωγικό υπόβαθρο για πλήθος άλλων περιοχών της φυσικής που θα μελετήσουν οι φοιτητές στο μέλλον.
Μετά την μελέτη του υπερκειμένου ο φοιτητής: Θα μπορέσει να κατανοήσει τη φυσική της αρμονικής ταλάντωσης και να κάνει τη σύνδεση με πλέον σύνθετα φυσικά φαινόμενα, θα είναι σε θέση να επιλύει απλά προβλήματα αρμονικής ταλάντωσης σημειακών μαζών καθώς και πλέον σύνθετα προβλήματα που περιλαμβάνουν ταλαντώσεις στερεών, ταλαντώσεις με την παρουσία δυνάμεων απόσβεσης καθώς και δυνάμεων εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, θα έχει εισαχθεί διαμέσου της ανάπτυξης των εννοιών και της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων στις βασικές έννοιες του συντονισμού ως αποτέλεσμα όχι μόνο εξωτερικών δυνάμεων αλλά και μεταφοράς ενέργειας ανάμεσα στα υποσυστήματα ενός συστήματος.

Hypertext

ταλάντωση, αρμονικός ταλαντωτής, ενέργεια απλού αρμονικού ταλαντωτή, απλό εκκρεμές, στροφικό εκκρεμές, φυσικό εκκρεμές, φθίνουσα ταλάντωση, εξαναγκασμένη ταλάντωση, συντονισμός, διαφορική εξίσωση, μιγαδικοί αριθμοί, oscillation, harmonic oscillator, energy in harmonic oscillator, simple pendulum, torsional pendulum, physical pendulum, damped oscillation, forced oscillation, resonance, differential equation, complex numbers.


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T09:49:05Z
2013-12-13T12:58:51Z


Υπολογίζεται ότι το βασικό υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο και αφορά αρμονική ταλάντωση σημειακών μαζών και στερεού σώματος μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 2 διδακτικές ώρες. Αντίστοιχος χρόνος απαιτείται για τη μελέτη της φθίνουσας ταλάντωσης, της εξαναγκασμένης ταλάντωσης , του συντονισμού και των συστημάτων δύο βαθμών ελευθερίας. (90 Σελίδες + 57 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.