δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑσκήσεις σε Βάσεις Δεδομένων

ΤΡΥΦΩΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Ο φοιτητής θα κατανοήσει τη χρήση βασικών εννοιών και τεχνικών σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και θα δημιουργήσει μία διαδικτυακή εφαρμογή. Πρέπει να το μελετήσει για να αποκτήσει άνεση και εμπειρία στην επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων βάσεων δεδομένων καθώς και το σχεδισμό και την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών.
Στο παρόν υλικό ασκήσεων ασχολούμαστε με βασικές έννοιες και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και με τον προγραμματισμό βάσεων δεδομένων και τη δημιουργία διαδιτκυακής εφαρμογής.

Other

σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, διάγραμμα οντοτήτων συσχετισμών, σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός, πίνακας, σχέση, συσχέτιση/συσχετισμός, κανονικοποίηση, διαδικτυακή εφαρμογή, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, database design, entrity–relationship diagram, relational algebra, relational calculus, table, relation, relationship, normalization, internet-based application


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T09:51:41Z
2013-12-13T11:30:35Z


Οι ασκήσεις σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και κανονικοποίησης απαιτούν από ½ έως 1 ωρα η κάθε μία. Η ασκηση προγραμματισμού απαιτεί γύρω στις 3 ημέρες, μαζί με μελέτη υλικού. Η άσκηση δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής απαιτεί γύρω στις 5 ημέρες. (24 Ασκήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.