Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός

ΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ , ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Με το παρόν κείμενο ο φοιτητής αποκτά ειδικότερη γνώση της κινητικής των ενζυματικών αντιδράσεων. Η ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη δράση των ενζύμων, ειδικών δηλαδή πρωτεϊνών που διαθέτουν εξειδικευμένη καταλυτική δράση. Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή λειτουργία των ενζύμων και στον τρόπο δράσης τους. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει πώς η βασικοί θερμοδυναμικοί νόμοι διέπουν και τις ενζυμικές αντιδράσεις και πώς μπορούμε να προβλέπουμε την κατεύθυνση των βασικών βιοχημικών αντιδράσεων γνωρίζοντας παραμέτρους της αντίδρασης.- Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Με το παρόν κείμενο ο φοιτητής αποκτά μια λεπτομερέστερη γνώση της έννοιας δομή των πρωτεϊνών και πώς είναι δυνατόν αυτή να προσδιοριστεί, από την πρωτοταγή ως την πολυπλοκότερη τριτοταγή δομή. Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή αλληλουχία των πρωτεϊνών, στη σύστασή τους και τις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει πώς η σύγχρονη επιστήμη καταφέρνει με σειρά από τεχνικές να περάσει από τη θεωρητική γνώση στην τελική παρατήρηση της δομής των πρωτεϊνών.
Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Η κυτταρική λειτουργία προϋποθέτει τη δράση ειδικών πρωτεϊνικών μορίων, των ενζύμων, που λειτουργούν ως καταλύτες και επιταχύνουν τις επιμέρους αντιδράσεις. Στο παρόν κείμενο αναπτύσσεται η κινητική των ενζυμικών αντιδράσεων ως εφαρμογή των νόμων της θερμοδυναμικής και αναλύονται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν αυτές τις αντιδράσεις. - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Η γνώση της αλληλουχίας και της δομής των πρωτεϊνών είναι ζήτημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη σύγχρονη βιοχημεία και ευρύτερα στη βιοϊατρική έρευνα. Στο παρόν κείμενο αναπτύσσονται τεχνικές και μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται ο κατά το δυνατόν ακριβέστερος προσδιορισμός της δομής και της επακόλουθης λειτουργίας των πρωτεϊνικών μακρομορίων.

Hypertext

Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: ένζυμο, κατάλυση, ταχύτητα αντίδρασης, θερμοδυναμική, ελεύθερη ενέργεια, υπόστρωμα, enzyme, catalysis, speed of a reaction, thermodynamics, free energy, substrate - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: πρωτεΐνες, δομή πρωτεϊνών, χρωματογραφία, ηλεκτροφόρηση, αλληλουχία, α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κρυσταλλογραφία, ΝΜR, proteins, protein structure, chromatography, electrophoresis, sequence, α-helix, β-sheet, crystallography, NMR


Ελληνική γλώσσα

2009-03-03T10:31:51Z
2008
2013-12-13T13:29:46Z


Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Πιστεύουμε ότι, καθώς το κείμενο αυτό έχει μεταξύ άλλων και μαθηματικές σχέσεις, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει τουλάχιστον επί πέντε ώρες ώστε να κατανοήσει τις σχέσεις που περιγράφονται. - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Πιστέυουμε ότι μελετώντας για ένα τρίωρο το κείμενο αυτό και αντρέχοντας στη βιβλιογραφία ο φοιτητής θα αποκτήσει μια σφαιρική γνώση για τις έννοιες που περιγράφονται. (38 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.