Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εφαρμογές των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων στην επίλυση προβλημάτων φυσικής και άλλων επιστημών)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εφαρμογές των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων στην επίλυση προβλημάτων φυσικής και άλλων επιστημών)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο: να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων προκειμένου να γίνει φανερή η σύνδεση μεταξύ των δύο βασικών υποενοτήτων της ΦΥΕ 20: της Γραμμικής Άλγεβρας και των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, και να παρουσιάσει μερικές από τις πολλές εφαρμογές των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα όχι μόνο της Φυσικής αλλά και των άλλων επιστημών. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τους δύο τόμους: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος: η διαδικασία εύρεσης γενικευμένων ιδιοδιανυσμάτων, η διαδικασία επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων και οι εφαρμογές των συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής αφενός θα εξοικειωθεί περισσοτέρο με τις ανωτέρω μεθοδολογίες και αφετέρου, θα εκτιμήσει πιο πολύ όχι μόνο την αξία της Γραμμικής Άλγεβρας και της σύνδεσής της με τις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, αλλά και των εφαρμογών που έχουν τα Συστήματα Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων σε ρεαλιστικά και φυσικά προβλήματα.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται σε εφαρμογές των συστημάτων Σ.Δ.Ε. στη Γεωμετρία, Φυσική, Οικονομία, Οικολογία, Χημεία, καθώς και στην επίλυση αυτών με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων.

Hypertext

εφαρμογές συστημάτων Σ.Δ.Ε. στη γεωμετρία, φυσική, οικονομία, οικολογία, χημεία, applications of systems of ODEs in geometry, physics, economy, ecology, chemistry

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T10:01:57Z
2013-12-13T13:07:34Z


Για την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ απαιτείται περίπου μία εβδομάδα με 10 ημέρες προσεκτικής μελέτης. (25 Σελίδες + 7 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.