Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Τετραγωνικών Πινάκων. Διαγωνοποίηση Πινάκων. Τετραγωνικές Μορφές. Μέγιστα και Ελάχιστα Τετραγωνικών Μορφών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Τετραγωνικών Πινάκων. Διαγωνοποίηση Πινάκων. Τετραγωνικές Μορφές. Μέγιστα και Ελάχιστα Τετραγωνικών Μορφών

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται στην Διαγωνοποίηση Πινάκων και Συμμετρικών Πινάκων καθώς και στις Τετραγωνικές Μορφές.
Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο: να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός τετραγωνικού πίνακα και στη συνέχεια την διαγωνοποίηση ενός πίνακα, τις τετραγωνικές μορφές και την μεθοδολογία αναζήτησης ελάχιστων και μέγιστων τιμών των τετραγωνικών μορφών. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τους δύο τόμους: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος, η διαγωνοποίηση ενός πίνακα και η μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση μιας τετραγωνικής μορφής.

Hypertext

ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων, τετραγωνικές μορφές, eigenvalues, eigenvectors, diagonalization of matrices, quadratic forms

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:07:54Z
2009-03-04T10:18:17Z


Για την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ απαιτείται μία εβδομάδα προσεκτικής μελέτης. (25 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.